Hyödynnä Black Week -tarjous ja tilaa webhotelli nyt!

Kotisivut yritykselle – miksi, miten ja paljonko maksaa?

Kotisivut voivat olla yrityksen paras myyjä ja sen takia niihin kannattaa panostaa jo heti yrityksen perustamisen yhteydessä. Yrityksen kotisivujen hankkiminen voi kuitenkin tuntua täysin mahdottomalta tehtävältä, jos asia on itselle vieras ja hintahaitarikin tuntuu olevan todella laaja.

Kokosinkin tähän kirjoitukseen kattavasti tietoa siitä, miten hankit hyvät kotisivut yritykselle. Käyn läpi seuraavat asiat: miksi kotisivut tarvitaan, mitä hyvät kotisivut sisältävät, kannattaako sivut tehdä itse vai ostaa ammattilaiselta sekä mikä kaikki vaikuttaa kotisivujen hintaan. Kirjoitus toimii varmasti hyvänä apuna myös yrityksen kotisivuja uudistaville.

Miksi kotisivut tarvitaan?

Ihmiset etsivät koko ajan enenevässä määrin tietoa palveluista ja erilaisista tuotteista netistä. Olet todennäköisesti itsekin hakenut tietoa esimerkiksi paikallisesta ravintolasta Googlen avulla. Jos yritykselläsi ei ole kotisivuja tai ne eivät löydy potentiaalisten asiakkaiden hakiessa jotakin tuotetta, palvelua tai ratkaisua heidän ongelmaansa, menettää yrityksesi varmasti asiakkaita.

Useimmat ihmiset myös nykyään olettavat, että yrityksillä on kotisivut. Jos kotisivuja ei omalta yritykseltä löydy ja kilpailijalta löytyy, hyvin todennäköisesti potentiaaliset asiakkaat kääntyvät kilpailijan puoleen, koska se tuntuu luotettavammalta. Kotisivuilla onkin todella tärkeä rooli kiinnostuksen ja luottamuksen herättämisessä.

Pelkän Facebook-sivun varaan ei kannataisi laskea, sillä esimerkiksi nuoret käyttävät jo selvästi enemmän muita sosiaalisen median kanavia ja käyvät korkeintaan hyvin harvoin Facebookissa. Onhan myös aina mahdollista, että yrityksen Facebook-sivut poistetaan, jos sen katsotaan rikkovan yhteisönormeja. Tämän takia kannattaa tehdä yritykselle myös ihan perinteiset kotisivut.

Mitä hyvät yrityksen kotisivut sisältävät?

Hyvät kotisivut ovat selkeät ja nopeasti latautuvat, myös mobiilissa kuin tietokoneellakin. Hyvien kotisivujen avulla saadaan ohjattua kävijöitä toimimaan halutulla tavalla, olkoon se sitten potentiaalisten asiakkaiden tavoittaminen tai suoraan ostotapahtuma.

Yrityksen kotisivut voivat olla yrityksen tehokkain myyjä.

Tavoite

Kotisivuja ei kannata rakentaa vain sen takia, että sellainen vain kuuluu tehdä, vaan niillä tulisi olla jokin selkeä ja mitattava tavoite. Tavoite voi olla esimerkiksi uusien liidien eli potentiaalisten asiakkaiden yhteystietojen kerääminen tai tuotteiden myynti suoraan asiakkaille verkkokaupan kautta.

Tuon kotisivuille asetetun tavoitteen tulisi aina ohjata myös itse sivuston rakentamista, ja siksi se on tärkeä pitää mielessä, kun etsitään kotisivuille sopivaa toteuttajaa.

Sisältö

Kotisivujen sisältö on yksi tärkeimmistä asioista, sillä hyvä sisältö tekee sivuista kiinnostavat ja saa parhaassa tapauksessa kävijät jäämään sivustolle pidemmäksi aikaa. Sisällön tuleekin ensisijaisesti palvella juuri sivuston kävijöitä, esimerkiksi tarjoamalla ratkaisua heidän kohtaamaansa ongelmaan tai haasteeseen.

Hyvällä sisällöllä pystyy erottautumaan kilpailevista yrityksistä, vaikkakin tuotteet olisivatkin lähes samoja. Sisällöillä on myös tärkeä rooli luottamuksen herättämisessä, kun potentiaalinen asiakas yritetään vakuuttaa esimerkiksi palvelun tai tuotteen laadusta.

Ulkoasu

Kotisivujen ulkoasulla on todella suuri merkitys ensivaikutelman kannalta. Jos yrityksen kotisivut ovat huonolla tavalla itsetehdynnäköiset, ei se todennäköisesti luo kovinkaan hyvää ensivaikutelmaa.

Ulkoasun tulisi olla yrityksen graafisen ilmeen mukainen ja selkeä, jotta kävijä löytää helposti haluamansa ja sivusto antaa yrityksestä ammattimaisen kuvan. Visuaalisilla elementeillä ja värien käytöllä voidaan myös ohjata kävijöitä toimimaan toivotulla tavalla.

Yrityksen kotisivut ja niiden ulkoasuun kannattaa panostaa, jotta se on yrityksen ilmeen mukainen.

Hakukonenäkyvyys

Kotisivuilla tulee aina huomioida hakukonenäkyvyys, jotta niille saadaan kävijöitä. Hakukonenäkyvyyteen vaikuttaa moniasia, esimerkiksi sivuston latausnopeus, kotisivujen sisältö ja toteutus.

Hyvillä kotisivuilla hakukonenäkyvyyteen on kiinnitetty huomiota jo sivuston toteutusvaiheessa. On kuitenkin tärkeää muistaa, että hakukoneoptimoinnista tulee huolehtia myös kotisivujen rakentamisen jälkeen. Lue kattava oppaamme, mitä hakukoneoptimointi on.

Mistä kotisivut yritykselle?

Yrityksen kotisivut voi rakentaa joko itse tai hankkia ammattilaisen tekemänä. Kumpikaan tavoista ei ole suoraan oikea, vaan se riippuu esimerkiksi yrityksen tarpeista, osaamisesta ja käytettävissä olevasta budjetista.

Yrityksen kotisivut itse tekemällä

Kotisivut yritykselle voi kyllä tehdä itse edullisestikin, mutta ammattimaisten sivujen tekeminen vie kuitenkin paljon aikaa ja vaatii osaamista tai vähintäänkin halua perehtyä asioihin.

Tekemällä sivuston itse voi yleensä säästää kustannuksissa, mikä on tarpeen, jos budjetti on erityisen tiukka. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, jos yritystoiminta on sivutoimista, eikä siihen haluta laittaa liikaa rahaa.

Yleensä etenkin yksinkertaisten muutaman alasivun sisältävien sivustojen rakentaminen voi onnistua helposti myös itsenäisesti ja ne voivatkin riittää aloitteleville yrityksille, tämä toki riippuu täysin toimialasta. Kotisivujen rakentamiseen on tarjolla monia erilaisia valmistalustoja, esimerkiksi Zonerin Kotisivukone mahdollistaa yksinkertaisten sivujen rakentamisen ilman koodaustaitoja.

Jos kyseessä on yhtään laajempi tai vaativampi sivuston, on usein viisasta kääntyä ammattilaisten puoleen.

Kotisivut yritykselle ammattilaisen tekemänä - säästät vaivaa ja aikaa.

Yrityksen kotisivut ammattilaisen tekemänä

Toisaalta pelkät kivannäköiset sivut eivät riitä, vaan hyvät kotisivut myös löytyvät oikeiden hakusanojen yhteydessä, houkuttelevat potentiaalisia asiakkaita ja muuttavat niitä maksaviksi asiakkaiksi. Kokeneilla ammattilaisilla on yleensä monipuolisesti osaamista ja kokemusta myyvien sivujen rakentamisesta.

Ammattilaisia hyödyntämällä säästät usein aikaa ja vaivaa, parhaassa tapauksessa saat myös kotisivuihin sijoitetun rahan moninkertaisesti takaisin, jos sivustot tuovat uusia asiakkaita yrityksellesi. Sivusto kannattaa teettää ammattilaisella etenkin silloin, jos verkkosivusto on yrityksen liiketoiminnan kannalta kriittisessä roolissa tai aiot perustaa verkkokaupan.

Toki kotisivuja rakentavia tahojakin on monenlaisia, eli sopivan ammattilaisen etsimiseen kannattaa ehdottomasti käyttää tarpeeksi aikaa.

Miten löytää kotisivuille hyvän tekijän?

Kotisivujen tekijöitä on todella monenlaisia: on yhden hengen yrityksiä, isoja mainostoimistoja ja kaikkea tältä väliltä. Voikin olla vaikeaa päättää, keneltä sivut kannattaisi tilata tai keneltä edes tarjouspyyntöä lähtisi kysymään.

Kannattaa käyttää rauhassa aikaa itselleen sopivan tekijän löytämiseen, jotta yhteistyö sujuu ja kotisivuista saadaan rakennettua yritykselle sopivat. Tekijältä voi pyytää referenssejä tai työnäytteitä, jos sellaisia ei suoraan hänen sivuiltaan löydy. Niiden kautta voi saada paremman kuvan tekijän osaamisesta.

On hyvä tarkistaa, että kotisivuja pääsee tarvittaessa itse muokkaamaan ja päivittämään, sillä muuten myöhemmät ylläpitokustannukset voivat nousta korkeiksi.

Mitä yrityksen kotisivut maksavat?

Kotisivujen teettämisen hinnat vaihtelevat todella laajasti, ne voivat maksaa käytännössä mitä tahansa 500 eurosta useisiin tuhansiin euroihin. Voikin helposti vaikuttaa siltä, että hinnat ovat aivan keksittyjä, vaikka todellisuudessa niihin vaikuttaa vain todella moni eri tekijä.

Kotisivujen toteutuksen hintaa vaikuttaa esimerkiksi seuraavat asiat:

  • Sivuston laajuus ja toiminnallisuus,
  • ulkoasun kustomointi,
  • sisällön tuottaminen,
  • mahdolliset ylläpitokustannukset ja
  • kuka sivuston toteuttaa.

Kotisivut yritykselle ilmaiseksi?

Täysin ilmaisia kotisivuratkaisuja ei oikeastaan ole yrityksille olemassa, koska yleensä tarvitaan vähintäänkin oma verkkotunnus eli domain.

On myös olemassa palveluita, jotka mahdollistavat oman sivuston rakentamisen ja käyttämisen niin kutsutussa alidomainissa, eli esimerkiksi oma-verkkotunnus.palvelun-nimi.com. Tämä ei ole kuitenkaan kovin uskottava vaihtoehto yrityksen sivustoksi.

Toki esimerkiksi verkkotunnuksen sisältävä webhotelli eli kotisivutila maksaa vain muutamia euroja kuukaudessa, eli todella edullisesti on mahdollista kotisivut toteuttaa.

Sivuston laajuus ja toiminnallisuus

On varmasti sanomattakin selvää, että sivuston laajuus vaikuttaa suoraan toteutuksen hintaan. On täysin eri asia rakentaa sivusto, jolla on viisi erilaista sivua kuin sellainen sivusto, jolla on jopa yli sata yksittäistä sivua.

Sivuston toiminnallisuus vaikuttaa merkittävästi, sillä esimerkiksi yksinkertaisen yrityssivun tekeminen on huomattavasti helpompi projekti kuin sivuston, joka sisältää verkkokaupan tai blogin. Yleensä monikielisyys myös nostaa merkittävästi sivusto- tai verkkokauppatoteutuksen hintaa.

Ulkoasun kustomointi

Jos ulkoasun toteutukseen voidaan käyttää jotain jo olemassa olevaa pohjaa, sujuu sen rakentaminen huomattavasti nopeammin kuin silloin, kun sivuston ulkoasu joudutaan rakentamaan täysin alusta. Monet kotisivuja toteuttavat yritykset myös tarjoavat esimerkiksi yrityksen logon suunnittelupalveluita, ja jos tällainen otetaan, vaikuttaa se todennäköisesti hintaan.

Sisällön tuottaminen

Joutuuko kotisivujen rakentaja tuottamaan myös sivustojen tekstit vai saako hän ne valmiina? Onko yrityksellä jo olemassa olevia kuvia, joita voidaan sivustolla käyttää vai täytyykö järjestää erillinen kuvaushetki sivustoa varten. Nämä kaikki vaikuttavat sivustoprojektin hintaan. Toisaalta kaikki kotisivuja rakentavat tahot eivät edes tällaisia palveluita tarjoa, vaan ne saatetaan joutua ostamaan myös muualta.

Kotisivujen kustannuksiin vaikuttaa esimerkiksi se, kuka tuottaa sisällön.

Kuka sivuston toteuttaa

Hintaan vaikuttaa tietenkin myös se, tehdäänkö sivusto itse vai ostetaanko se joltain siihen erikoistuneelta tekijältä.

Tekijän kokemus vaikuttaa usein hintaa, esimerkiksi aloittelevat tekijät saattavat myydä sivustototeutuksia alkuun hyvinkin edullisesti kokemuksen kerryttämiseksi. Jos taas tekijällä on jo paljon kokemusta ja osaamista erilaisten kotisivujen toteutuksista, on hinta todennäköisesti hieman korkeampi.

Korkea hinta ei kuitenkaan ole automaattisesti tae laadusta tai edes tekijän kokemuksesta, joten hintaa ei kannata yksistään tuijottaa, vaan etsiä mieluummin juuri omalle sivustoprojektille sopiva toteuttaja.

Miten saan kotisivut yritykselle?

Yrityksen kotisivujen tekeminen kannattaa aloittaa seuraavassa järjestyksessä:

  1. Kartoita tarve eli mieti, mitä kaikkea sivustolta vaaditaan.
  2. Päätä toteutatko sivuston itse vai ostatko ammattilaisen tekemänä.
  3.  Valitse käytettävä julkaisujärjestelmä.
  4. Kilpailuta vaihtoehdot ja valitse niistä omalle yrityksellesi sopivin.

Aloita yrityksen kotisivujen rakentaminen tutstumalla Zonerin webhotelliin, joka sisältää myös kätevän kotisivukoneen. Riskitön tilaus 30 päivän tyytyväisyystakuulla!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest